Sản phẩm

MSP: MJF12 x 30/35/40/45

MÁY XẺ GỖ HỘP

Giá : liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: MJY 8-300XB LH

MÁY XẺ GỖ KEO( TRÀM) HIỆU LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP:

MÁY XẺ TỪ HỘP RA NAN HIỆU LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: (5-7) x 20/25/30 LH

MÁY XẺ GỖ (5-7) x 20/25/30 LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: MJY 15-30 LH/ 20 - 40LH

Máy xẻ gỗ tròn MJY 15-30 LH/ 20 - 40LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: MJY- 2024LH

Máy xẻ gỗ tròn ra hộp MJY- 2024LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908112997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: MJY10-26LH

Máy xẻ gỗ tròn MJY10-26LH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0908 112 997 hoặc mail: luoicuagiare@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm